nuod No Comments

De verkiezingen van 26 mei 2019 zullen zéér belangrijk zijn voor het federaal openbaar ambt en het personeel. Hierbij het programma dat de verschillende politieke partijen voor jullie reserveren…

De NUOD heeft aan dit onderwerp een bijzonder dossier gewijd!

Inderdaad, zoals aangekondigd verleden maand, hebben wij de politieke partijen geïnterpelleerd teneinde hun standpunt te kennen inzake verschillende onderwerpen gerelateerd aan het openbaar ambt, aan de FOD Financiën en aan de fiscaliteit.

Ons schrijven haalt volgende thema’s aan: het statuut van de ambtenaren, de aantrekkelijkheid van het federaal openbaar ambt, de personeelsbezetting, het interim werk binnen het openbaar ambt, het pensioen, de indexering van de salarissen, de loopbaan, de centralisering en de plaatselijke diensten, de opleiding, de stress, de douane, de informatica, de statistieken, de sociale verkiezingen en de fiscaliteit.Wij hebben antwoorden gekregen van de volgende partijen: Open VLD, N-VA, CD&V, Groen en sp.a (gerangschikt volgens de lijstnummers voor de verkiezingen van 26 mei eerstkomend).

Hierbij het programma dat de verschillende politieke partijen voor jullie reserveren…

Hierbij de antwoorden van de verschillende partijen voor de volgende thema’s (het volstaat elk thema aan te klikken teneinde toegang te verkrijgen tot het desbetreffende document):

 1. HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN
 2. AANTREKKELIJKHEID VAN HET FEDERAAL OPENBAAR AMBT
 3. PERSONEELSBESTAND
 4. INTERIM WERK BINNEN HET OPENBAAR AMBT
 5. PENSIOEN
 6. INDEXERING VAN DE SALARISSEN
 7. LOOPBAAN
 8. CENTRALISATIE EN PLAATSELIJKE DIENSTEN
 9. OPLEIDING
 10. STRESS
 11. DOUANE
 12. INFORMATICA
 13. STATISTIEKEN
 14. SOCIALE VERKIEZINGEN
 15. FISCALITEIT

De antwoorden verzonden door de verschillende franstalige partijen zijn toegevoegd op de internet site van onze collega’s van de UNSP – Secteur Finances.

Aarzel niet uw collega’s uit te nodigen dit bijzonder dossier te ontdekken!