Wat te doen in geval van ziekte ?

Overzichtelijk richlijnen wat te doen bij aanvaag ziekte

  1. ziekte melden via inbelnummer voor 9 uur (variabel uurrooster) of voor aanvang dienst (geen variabel uurrooster)
  2. geneeskundig getuigschrift (attest medex) laten invullen en verzenden
  3. personeelsdienst verwittigen als je niet verblijft op je domicilie

Overzichtelijk richlijnen wat te doen bij verlenging ziekte

  1. verlening ziekte melden via inbelnummer voor 9 uur (variabel uurrooster) of voor aanvang dienst (geen variabel uurrooster)
  2. geneeskundig getuigschrift (attest medex) laten invullen en verzenden
  3. personeelsdienst verwittigen als je niet verblijft op je domicilie

Inbelnummer (NL) : 0257/ 257 21