NUOD – Sector Financiën, wie/wat zijn wij?

NUOD – Sector Financiën is binnen de FOD Financiën een afdeling van de NUOD, de Nationale Unie van Openbare Diensten. Binnen de NUOD zijn er ook afdelingen voor andere sectoren binnen openbaar ambt.

De NUOD is een neutrale, onafhankelijke, autonome en niet-politieke vakbond.

Het autonoom syndicalisme is een doelstelling waar de NUOD voor staat, een onontbeerlijke kracht als actor in sociaal overleg/onderhandeling met federale en gewestelijke regeringen en overheden.

Binnen de NUOD – Sector Financiën hebt U, van voorzitter tot leden, uitsluitend ambtenaren van de FOD Financiën.  Zo kennen we optimaal het dagelijks leven en de problemen van het personeel.

De NUOD is ook een participatieve unie waar iedereen regelmatig zijn mening kan geven.

Het syndicalisme dat wij voorstaan is ook een redelijk en doordacht syndicalisme. Omdat NEE zeggen zonder een haalbare alternatieve oplossing voor te stellen niet tot ons DNA behoort. Wij stellen complete dossiers samen, wij doen voorstellen, wij discussiëren, wij zoeken akkoorden.

Deze kenmerken maken van de NUOD – Sector Financiën een atypische vakbond, ten dienste van het personeel, en wij hopen dat we u kunnen overtuigen om zich bij ons aan te sluiten…

Terwijl de syndicale wereld voortdurend beklad wordt, terwijl ‘ieder voor zich’ de norm blijkt te worden, is het verenigen van vele ambtenaren een dagelijkse en taak.

De NUOD – Sector Financiën… waarom, hoe?

De nationale vakbond NUOD – Sector Financiën heeft als permanente zorg zo dicht mogelijk bij de bekommernissen van de ambtenaren van de FOD Financiën te werken. Aanwezig in heel het land, met een dicht netwerk van afgevaardigden, techniekers en leden, luisteren wij echt naar de individuele en collectieve vragen en eisen van het personeel.

Verwezenlijkingen van eisen zijn de bestaansreden van het syndicalisme. De efficiëntie van een vakbond kan worden gemeten aan haar vermogen om haar eisen behandeld te zien en sociale vooruitgang te boeken. Daarom streven wij ook steeds naar syndicale eendracht onder een grote groep.

De NUOD – Sector Financiën is een specifieke vakbond, eigen aan Financiën. Onze leden maken allen deel uit van het personeel van de FOD Financiën. Zij komen uit alle administraties en vakgebieden van ons departement.

Dank zij de vrijwillige inzet van vele techniekers, stelt onze vakbond scherpzinnige en volledige dossiers samen wanneer een problematiek opduikt. Deze dossiers zijn ons beste wapen om het personeel en zijn specificiteit te verdedigen.

De nationale vakbond NUOD – Sector Financiën heeft geen banden met enige politieke partij, overheid, financiële-, ideologische- of religieuze instelling, geen andere doctrine dan democratisch en sociaal. Wij beleven onze onafhankelijkheid op een actieve manier, en spreken ons zonder vrees uit over bepaalde politieke beslissingen, wanneer deze gevolgen hebben op de collectieve situatie van onze leden of wanneer zij in strijd zijn met onze waarden of idealen.

De onafhankelijkheid van onze vakbond is haar vermogen om neen te zeggen, en ageren wanneer beslissingen in strijd zijn met verlangens van onze leden. Het is ook haar vermogen om ja te zeggen wanneer beslissingen die wel tegemoetkomen.

Het doel heiligt dat alle middelen goed zijn voor verwezenlijking van eisen: samenstelling van dossiers en onderbouwde voorstellen, verdediging bij de administratieve en politieke verantwoordelijken, zoeken naar de steun van de publieke opinie, contact met de media, realisatie van verklarende brochures en video’s, opiniepeilingen bij de leden of het geheel van het personeel, betogingen of hardere acties.

De NUOD – Sector Financiën deinst niet terug voor actie, noch voor de institutionele confrontatie, noch voor harde onderhandeling…

Binnen onze vakbond zijn het de leden en afgevaardigden die mee over de eisen en actiemiddelen beslissen. Maandblad, algemene vergaderingen, regelmatige bijeenkomsten, congressen en alle andere communicatie bieden vele mogelijkheden om te debatteren en te beslissen.