nuod No Comments

Perscommuniqué van het gemeenschappelijk vakbondsfront

Ter herinnering, op 30 april jl. had de minister de hete aardappel doorgeschoven naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën met betrekking tot meerdere dossiers die in het bijzonder het personeel en de organisatie van het departement raken.

Op 7 mei heeft de voorzitter van het directiecomité het gemeenschappelijk vakbondsfront weer ontmoet.

Jammer genoeg zijn de vertegenwoordigers van de werknemers nog maar eens ontgoocheld terug gekeerd uit deze vergadering.

Gelieve hieronder een perscommuniqué te willen vinden van het gemeenschappelijk vakbondsfront van de FOD Financiën: