nuod No Comments

Onderteken de open brief!

.

Beste collega,

Het directiecomité van de FOD Financiën eist twee verplichte kantoordagen per week vanaf 1 september 2024.

Velen van u hebben ons hierover vragen gesteld.

Op basis van de argumenten die jullie ons hebben toegestuurd, heeft de NUOD – Sector Financiën een open brief opgesteld waarin we de verantwoordelijken van de FOD Financiën vraagt om deze beslissing te heroverwegen.

Alle personeelsleden verplichten om twee dagen per week op kantoor aanwezig te zijn, is een contraproductieve beslissing; niet aangepast aan de huidige en toekomstige werkomstandigheden binnen de FOD Financiën; collectief ontoereikend; schadelijk voor het evenwicht tussen werk en privéleven van het personeel; oneerlijk, disproportioneel en demotiverend.

De volledige tekst van deze open brief is te vinden op de volgende link: https://www.nuod-financien.be/wp-content/uploads/2024/06/DOC20240618_Lettre-ouverte-aux-responsables-duSPFFinances.pdf

De NUOD roept het personeel op om deze open brief te ondertekenen door het volgende formulier in te vullen:

Ik onderteken de open brief

OF JE NU LID BENT VAN EEN VAKBOND OF NIET, ONDERTEKEN DEZE OPEN BRIEF.

HOE MEER AMBTENAREN DEZE ONDERTEKENEN, HOE ZWAARDER ONZE EISEN WEGEN!

De autoriteiten beweren dat deze beslissing rekening houdt met de mening van de werknemers. Ben jij het hier niet mee eens? LAAT HET ONS DAN WETEN door mede deze open brief te ondertekenen!

Met het oog op de GDPR zijn sommigen van mening dat we niet al het personeel kunnen aanschrijven. Vanuit vakbondsstatuut betwisten we dit, maar om steriele polemieken te vermijden, aarzel niet om woordvoerder te worden van deze open brief en nodig je collega’s uit om hem te ondertekenen.

.

Hier is de directe link om te ondertekenen: https://forms.gle/jbB6whK7bXnzA9Mj8

.

Je kunt de open brief ook in het Frans ondertekenen: HIER