Onze communicatie met het personeel van de FOD Financiën is een belangrijk aandachtpunt.

In deze sectie vindt u de verschillende publicaties van de NUOD – Sector Financiën:

  • Ongeveer tweemaandelijks (behalve juli en augustus), publiceren we ons magazine Flash.
  • Wij hebben ook verschillende brochures uitgegeven over belangrijke thema’s, zoals de evaluatie, de variabele arbeidstijd, de vergoedingen…
  • Onze infofiches zullen antwoorden leveren op uw vragen in verband met de verschillende types verloven en de loopbaanonderbrekingen.
  • In de rubriek Ziekte, zal u de te ondernemen stappen en te gebruiken documenten vinden, in geval van ziekte of werkongeval.
  • De dossiers van de NUOD bevatten analyses in verband met de bestrijding van de fiscale fraude, het gebrek aan personeel bij de FOD Financiën, de informatica, het ziekteverzuim bij de ambtenaren, de evaluatie…

Opgelet: de raadpleging van de allerlaatste ‘Flash’, onze brochures, infofiches en dossiers is voorbehouden aan onze leden. Vergeet dus niet in te loggen…