nuod No Comments

Vanaf 1 juli 2024 ook 60% mogelijk

Bij verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid is het voortaan ook mogelijk om 60% te werken (drie vijfden van de volledige arbeidsprestatie). Je kan dan kiezen voor een werkkalender met drie vaste werkdagen.

Het koninklijk besluit van 2 juni 2024 over een verfijning van de arbeidspercentages dat het koninklijk besluit van 19 november 1998 over de verloven en afwezigheden wijzigt, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2024.

Het besluit treedt in werking op 1 juli 2024.