Flash is het magazine van de NUOD – Sector Financiën.

U vindt er praktische informatie, thematische dossiers, nieuws voor zowel het geheel van de FOD Financiën als voor welbepaalde administraties, gedetailleerde analyses van genomen initiatieven of lopende hervormingen, en ook de opvolging van de verschillende gevechten die de NUOD voert, een persoverzicht, parlementair en europees nieuws, wijzigingen binnen het Openbaar Ambt enz…

Flash is het onmisbaar infromatiesupplement om u op de hoogte te houden, en een optimaal inzicht te hebben in de wijzigingen binnen ons departement.

Hieronder kan u de laatste drie exemplaren van ons maandblad raadplegen. Het archief is onderaan de pagina eveneens beschikbaar.

Opgelet : de raadpleging van de allerlaatste ‘Flash’  is voorbehouden aan onze leden. Vergeet dus niet in te loggen…

Laatste editie van ons magazine