nuod No Comments

Al een verandering…

Ter herinnering: om de 12 compensatiedagen wettelijk gezien te kunnen verantwoorden, wordt er in de onderrichting voor stelsel 2 gesproken over indicatieve wekelijkse prestaties van gemiddeld 40 uur voor een voltijds arbeidsregime.

Tijdens de onderhandelingen had de NUOD erop gewezen dat dit problemen zou veroorzaken (vooral begripsproblemen). Helaas wilden sommigen niet naar ons luisteren.

En zoals wij vreesden, doken onmiddellijk na de lancering van Finflex enkele problemen op, sommige managers interpreteerden het op hun eigen manier waarop wij moesten ingrijpen.

De autoriteit heeft toen gereageerd en, zoals wij wilden, is de verwijzing naar de 40-urige werkweek geschrapt.

De doelstellingen worden voor beide stelsels bepaald op basis van de gemiddelde 38-urenweek over een referentieperiode van vier maanden voor een voltijds regime.

Uw keuze van stelsel heeft geen invloed op deze doelstellingen.