nuod No Comments

Vergeet ze niet mee te nemen in 2021!

Ter herinnering: jaarlijks wordt een bonusdag (“BD”) toegekend aan alle personeelsleden die in het variabel uurrooster werken of tenminste één dag in stelsel 1 of stelsel 2 gewerkt hebben tijdens het jaar.

Ook worden automatisch compensatiedagen (“CD”) toegekend aan personeel dat werkzaam is in stelsel 2 (maximaal 4 voor 2021).

De overdracht naar het volgende kalenderjaar van deze bonusdag en de compensatiedagen is niet mogelijk.

Deze dagen kunnen nooit worden overgedragen naar het volgende kalenderjaar. Zij moeten dus in het betrokken kalenderjaar worden genomen.

Als u ze nog niet hebt opgenomen, vergeet dat dan niet met voorrang te doen, en in ieder geval vóór eind 2021, want anders gaan ze verloren!