nuod No Comments

Een nieuwe brochure…

De verschillende soorten verlof en de regels die erop van toepassing zijn, zijn talrijk en gevarieerd. Zij bestrijken een veelheid van situaties.

De NUOD – Sector Financiën heeft besloten een speciale brochure uit te geven om haar leden te helpen zich vertrouwd te maken met deze verschillende soorten verlof.

Om deze brochure te raadplegen, logt u in met uw persoonlijke identificatiegegevens (als u ze niet kunt vinden, stuur een e-mail naar info@nuod-financien.be) en vervolgens klikt u op de omslag hieronder: