nuod No Comments

Een nieuwe brochure…

Papa of mama worden is natuurlijk een prachtig project, maar het is ook een avontuur dat niet altijd gemakkelijk is om aan te vatten. Vooral als het gaat om het combineren van privé- en beroepsleven.

Het is niet altijd gemakkelijk om te weten wat uw rechten zijn als federaal ambtenaar en als ouder, wat uw verplichtingen zijn, op welk verlof u recht hebt, welke loopbaanaanpassingen u kunt doen tijdens of na de zwangerschap…

Daarom heeft de NUOD – Sector Financiën besloten een speciale brochure uit te geven om haar leden te informeren.

Deze brochure richt zich tot (toekomstige) ouders die in de federale overheidsdienst werken en meer bepaald tot personeelsleden, zowel statutair als contractueel, van de FOD Financiën.

Het begrip “ouder” moet in ruime zin worden opgevat. Hieronder vallen alle personen die voor het kind zorgen: biologische ouders, adoptieouders, stiefouders en co-ouders.

Om deze brochure te raadplegen, logt u in met uw persoonlijke identificatiegegevens (als u ze niet kunt vinden, stuur een e-mail naar info@nuod-financien.be) en vervolgens klikt u op de omslag hieronder: