nuod No Comments

Een nieuwe brochure…

Er zijn talrijke mogelijkheden voor loopbaanonderbreking bij de FOD Financiën en ze zijn vaak niet goed bekend.

De NUOD – Sector Financiën heeft besloten een speciale brochure uit te geven om haar leden te helpen zich vertrouwd te maken met de mogelijkheden waarvan zij gebruik kunnen maken.

Om deze brochure te raadplegen, logt u in met uw persoonlijke identificatiegegevens (als u ze niet kunt vinden, stuur een e-mail naar info@nuod-financien.be) en vervolgens klikt u op de omslag hieronder: