nuod No Comments

8 pagina’s om van de actualiteit op de hoogte te zijn…

Na (te) lange maanden van besprekingen, maar met echt overleg, zal in september een nieuw systeem van flexibele werktijden worden ingevoerd binnen de FOD Financiën.

In ons speciale dossier vindt u veel details over deze nieuwe “Onderrichting betreffende het reglement variabele arbeidstijd – algemene regeling”.

Om er doorheen te bladeren, logt u in met uw persoonlijke login en wachtwoord en klikt u op de cover: