nuod No Comments

Een veel te zwakke maatstaf…

Terwijl meer en meer doen met minder ambtenaren de norm is geworden in ons departement en de druk van statistieken en te behalen doelstellingen nog nooit zo hoog is geweest, is het soms moeilijk om te stoppen met werken, om weerstand te bieden… De gevolgen voor de gezondheid van het personeel kunnen nauwelijks worden ontkend, aangezien stressgerelateerd absenteïsme jaar na jaar explosief toeneemt…

Het is nog nooit zo belangrijk geweest om een beleid van deconnectie voor ambtenaren in te voeren.

Met het oog hierop heeft FOD Financiën ons zijn “Richtlijnen inzake deconnectie” voorgelegd.

Laten we duidelijk zijn, dit document heeft de verdienste dat het bestaat, het definieert enkele basisprincipes, maar het is veel te vaag, bevat geen toezeggingen van de overheid, geen concrete maatregelen, geen instrumenten die beschikbaar zijn voor de ambtenaren om loskoppeling mogelijk te maken en nog minder maatregelen om ambtenaren in moeilijkheden en die dringend behoefte hebben aan deconnectie, te ondersteunen.

Voor meer details logt u in met uw persoonlijke login en klikt u HIER.