nuod No Comments

Om uw minderjarige kinderen te begeleiden bij de vaccinatie…

Met omzendbrief nr. 693bis kunnen federale contractuele en statutaire personeelsleden een dienstvrijstelling krijgen om hun minderjarige kinderen te begeleiden bij de vaccinatie.

In deze omzendbrief wordt onder meer het volgende nader toegelicht:

  • Personeelsleden wiens kind wordt uitgenodigd om te worden gevaccineerd op een werkdag, kunnen een dienstvrijstelling bekomen voor de nodige tijd. Indien toepasselijk, wordt de dienstvrijstelling toegekend voor elke vereiste injectie.
  • Voor de toepassing van deze dienstvrijstelling bij vaccinatie wordt verstaan onder ‘werkdag’, de dagen waarop het personeelslid verplicht is te werken krachtens de arbeidsregeling die hem is opgelegd.
  • De dienstvrijstelling wordt toegekend voor de verplaatsing naar en van de vaccinatieplaats, de vaccinatie zelf en de rustpauze volgend op de vaccinatie.
  • Het personeelslid meldt voorafgaandelijk aan zijn diensthoofd dat hij wenst zijn kind te begeleiden naar de vaccinatieplaats en dit ten laatste twee dagen voorafgaand aan de vaccinatie. Op vraag van de overheid waaronder het personeelslid ressorteert, toont het personeelslid een bewijs van oproeping tot vaccinatie. Er mag geen kopie van dit bewijs van oproeping worden gemaakt of worden bijgehouden.
  • Deze bijkomende dienstvrijstelling voor de begeleiding van minderjarige kinderen bij de vaccinatie is geldig van 7 juli 2021 tot en met 31 december 2021.

U kunt omzendbrief 693bis raadplegen door HIER te klikken.

Ter herinnering: je kan een dienstvrijstelling krijgen voor de nodige tijd met een maximum van twee maal 3u48min.