nuod No Comments

We hebben de verantwoordelijken weer eens aan de tand gevoeld…

Zoals u weet bestaat de TC-code (voorheen gebruikt in MyP&O voor thuis gevolgde cursussen) niet in PersoSelfservice (Scope).

Dit levert voor veel medewerkers problemen op.

Een voorbeeld:

Een medewerker is ‘s ochtends op cursus en gaat ‘s middags weer naar huis (telewerken) en moet zelftrainingsvideocapsules volgen.

Zij kunnen telewerken en opleiding in PersoSelfservice (Scope) niet combineren.

Het probleem doet zich vooral voor bij medewerkers die veel opleidingen volgen:

  • als zij hun telewerk niet registreren, verliezen zij de telewerkvergoeding voor die maand als zij de 4 dagen/maand niet halen;
  • als zij hun opleiding niet registreren, vermindert dit hun werklast niet. En voor personeel dat veel opleidingen volgt (nieuw aangeworven personeel + deelname aan verschillende loopbaanexamens) kan dit oplopen tot een behoorlijk aantal dagen per jaar!

Wij hebben deze bezorgdheid aan BOSA uitgelegd.

Dit is het antwoord dat we kregen:

Voorlopig moet alleen de telewerkdag worden geregistreerd in PersoSelfservice (Scope) en mag een “videocursus” dag niet tegelijkertijd worden gecodeerd in PersoExpenses.

Opdat de manager weet dat de medewerker op deze specifieke telewerkdagen geen dossiers kan verwerken, is het de bedoeling dat de medewerker in de opmerkingen bij de aanvraag toevoegt dat hij/zij op die dag(en) een telewerkcursus volgt.

Dit antwoord biedt helaas geen oplossing.

Of de werklast al dan niet kan worden aangepast, blijft bijvoorbeeld een zaak van het afdelingshoofd.

Wij drongen aan op een structurele oplossing.