nuod No Comments

Vraag een kopie van uw elektronisch certificaat…

Vermits het computersysteem van de artsen niet altijd compatibel is met het computersysteem van Medex, is het mogelijk dat uw elektronisch certificaat Medex (eMediAtt) niet aankomt bij Medex.

Het is daarom raadzaam om bij de consultatie onmiddellijk een elektronische kopie of een afdruk van het attest te vragen aan je arts.

Ingeval uw eMediAtt niet geregistreerd staat bij Medex, kan de FOD Financiën u om een kopie vragen.