nuod No Comments

Voor telewerk…

Gezien de ontwikkeling van het telewerk zou een forfaitaire evaluatie van telewerk de aantrekkelijkheid van stelsel 1 (tijdregistratie) kunnen verminderen en de mogelijkheid in gevaar kunnen brengen om recuperatieverlof te krijgen voor personeelsleden die voor stelsel 1 kiezen en op bepaalde dagen telewerken.

Dit is niet erg flexibel…

Naar onze mening moet de tijdslimiet van 7 uur 36 worden geschrapt.

Dit is des te haalbaarder als we een virtueel tijdregistratiesysteem gebruiken.

Volgens P&O moet dit worden aangepast aan het niveau van de openbare dienst.

Daarom hebben wij mevrouw De Sutter, de minister van Ambtenarenzaken, in mei aangeschreven om haar te vragen de nodige wijzigingen aan te brengen. Hier is onze brief.

We wachten nog steeds op haar antwoord.