nuod No Comments

Nogmaals, ze willen medewerkers laten opdraaien voor de slechte managementbeslissingen uit het verleden…

.

Vergeet niet… De NUOD was sterk gekant tegen de sluiting van de beroepsopleidingscentra. Helaas wilden sommige verantwoordelijken, waaronder de voormalige directeur van P&O, niet naar ons luisteren.

We weten allemaal wat er vandaag aan de hand is… we zijn ver verwijderd van het vorige opleidingsniveau. Er is overal een gebrek aan lesgevers en opleidingen!

En, in de huidige omstandigheden, is het moeilijk om vrijwilligers te vinden die lesgever willen worden…

Dit is het geval bij de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen, die grote behoefte heeft aan opleiders.

De oplossing die deze administratie heeft gevonden?

Het opleggen van een functie van occasionele opleiders aan een groot aantal van haar douaniers.

Hoe kan dit? Door deze doelstelling tot een gezaghebbend onderdeel van de evaluatiedoelstellingen voor het betrokken personeel te maken.

Maar dat is nog niet alles: door deze doelstelling op te nemen in de evaluatiedoelstellingen wil het management ervoor zorgen dat deze gelegenheidsopleiders niet kunnen genieten van de toelagen in verband met opleidingsactiviteiten (voorzien in het Koninklijk Besluit van 13 juli 2017).

Dit is ontoelaatbaar.

Ten eerste improviseert men niet als opleider. Er wordt vaak gezegd dat onderwijs een soort roeping is. Je kan de beste douanier zijn, maar je hebt niet de nodige vaardigheden om les te geven, om te trainen. Het is ondenkbaar om elke medewerker te verplichten een trainer te worden.

Ten tweede, je vangt geen vliegen met azijn. Als de administratie op zoek is naar opleiders, dat ze de job dan interessant maken. Wanneer zal er sprake zijn van positief management, goede werkomstandigheden, motivatie en beloning wanneer dat nodig is?

Je krijgt geen resultaten door op te leggen!

Ten derde is er over dit belangrijke onderwerp geen overleg of zelfs maar communicatie met de vakbonden geweest.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft daarom een beroep gedaan op de overheid om deze kwestie met spoed te bespreken.

Wij zullen de ontvangen informatie zo snel mogelijk op onze website plaatsen.