nuod No Comments

Vergeet niet om het te vragen via MyP&O

.

U kunt nu uw telewerkvergoeding voor het jaar 2019 aanvragen via MyP&O.

NUOD zal terugkomen op haar verzoek tot het bekomen van deze vergoeding te vereenvoudigen en een forfaitair bedrag te bekomen, zoals bepaald in de wetgeving. In plaats van jaarlijks te moeten bedelen vvor deze aalmoes van één euro per dag.