nuod No Comments

De overheid heeft ons de datum van de benoeming van de fiscaal deskundigen meegedeeld.

Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, zijn deze benoemingen ingepland:

  • 1 april voor alle administraties behalve de douane;
  • 1 juni voor de AA van de Douane en Accijnzen (gezien de complexiteit van de eisen voor gewapende functies).

NUOD betreurt dit verschil in behandeling en zal de overheid hierover om opheldering vragen.