nuod No Comments

Belangrijke informatie voor toekomstige fiscaal deskundigen en administratieve assistenten…

De incompetentiestellingen voor “Fiscale deskundigen” en “Administratieve assistenten” zijn niet erg gedetailleerd. Dat is het minste wat we kunnen zeggen!

Hoewel de advertenties van jobs@fin vol details zitten tijdens een oproep tot het indienen van sollicitaties, is het verrassend dat de oproep tot incompetentiestelling, die zojuist aan de laureaten voor “fiscaal deskundigen” en “administratief assistenten” is gestuurd, zeer beknopt is.

Sindsdien heeft het NUOD onder andere de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen en de Algemene Administratie van de Belastingen ondervraagd om informatie te verkrijgen die elke laureaat in staat stelt een geïnformeerde en bewuste keuze te maken.

Voor AAFISC is dit het antwoord: kandidaten die voor dezelfde administratieve standplaats worden geselecteerd, zal worden gevraagd om ons, ter indicatie, te informeren over hun voorkeur voor beheer, controle of expertise.

De opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de behoeften van de organisatie en de rangschikking van de kandidaten.

De reactie van de AAFisc lijkt dan ook relatief positief… (dit zal echter bij de concrete toepassing moeten worden geverifieerd)…

Voor AADA: het is voor een laureaat onmogelijk om bij de keuze van zijn toekomstige opdracht te weten of hij/zij aan operations of psporing zal worden toegewezen of dat de functie wapendracht behelst of niet.

Ondanks onze aandrang wil de admistratie haar standpunt niet wijzigen en het personeel de nodige verduidelijkingen bieden.

De keuze zal worden gemaakt door het directiecomité.

Dit is onaanvaardbaar!

.

Opgelet: SHIFT

Daarnaast vestigen wij de aandacht van het personeel dat voor een shiftfunctie kiest op het feit dat artikel 25 van het organiek reglement zal worden gebruikt, dat de voorzitter van het directiecomité de mogelijkheid biedt een overplaatsing naar een personeelslid voor een periode van vier jaar te weigeren. Deze periode van 4 jaar begint met zijn nieuwe opdracht.

.

Een klein lichtpunt aan deze donkere hemel, een bevordering die het personeelslid in staat stelt zijn carrière te ontwikkelen, kan niet worden geweigerd. Artikel 25 is in dit geval niet van toepassing.

.

We gaan ervan uit dat managers de behoeften van de organisatie kennen, maar een minimum aan transparantie zou worden gewaardeerd door de personeelsleden die nu risico lopen om een kat in een zak te kopen!