nuod No Comments

Vergeet niet om ons uw opmerkingen, ervaringen, suggesties, meningen…door te sturen.

Aan het einde van de pagina vindt u de officiële mededeling van de voorzitter van het Directiecomité over dit onderwerp.

Op 26 november is er een nieuwe bijeenkomst. Om deze bijeenkomst zo goed mogelijk voor te bereiden en om tijdens deze bijeenkomst alle nodige informatie en antwoorden te verkrijgen, willen we graag een eerste brief naar de overheid sturen.

Daarom moeten we snel reageren. Om dit op de meest geschikte en volledige manier te doen, hebben we uw opmerkingen en ervaring nodig.

Kunt u ons deze opmerkingen en mededelingen per e-mail sturen naar info@unsp-finances.be, indien mogelijk voor donderdag 7 november? Voel je vrij om gedetailleerd en alles wat u stoort mee te delen bevraag ook je collega’s.

Hier is de mededeling van de voorzitter van het Directiecomité:

Nieuw telefoniemodel: impact op uw dagelijks werk

Beste collega’s,

De invoering van ons nieuw telefoniemodel heeft een belangrijke invloed op uw dagelijks werk. Het verzekeren van een telefonische permanentie om de vragen van burgers te beantwoorden is een prestatiedoelstelling van onze organisatie. Dat betekent dat indien u gevraagd wordt deze permanentie te verzekeren, dit een herziening van uw prestatiedoelstellingen in uw evaluatiecyclus met zich meebrengt. Indien uw chef uw cyclus 2019 nog niet heeft aangepast, wordt hij verzocht dit zo snel mogelijk te doen, zodat deze uw nieuwe rol weergeeft.

Bovendien is het belangrijk op te merken dat tot het formele overleg gepland op 26 november, er geen enkele disciplinaire of evaluatiegerelateerde gevolgen zullen zijn voor de ambtenaren die al een rol spelen of zullen spelen in het systeem.

Het organiseren van een telefonische permanentie tussen 8u30 en 17u in de betrokken diensten moet worden geregeld door de lokale hiërarchie. De invoering van deze permanentie mag echter niet in strijd zijn met de geldende reglementering inzake arbeidstijd. Met andere woorden, in dit systeem moet een beurtrol van ambtenaren worden voorzien die rekening houdt met pauzes. Door de nieuwe telefonietools is telewerk ook geen probleem.

We staan open voor feedback van de ambtenaren die de nieuwe tools gebruiken en we zijn bezig met aanpassingen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan hun behoeften en hun bezorgdheden. Wij zijn er ons ook van bewust dat er technische problemen bestaan (verbreking van de verbinding, verlies van de verbinding, slechte doorschakeling). Hier wordt hard aan gewerkt en wij vragen u deze problemen te melden via uw hiërarchie en/of het ticketingsysteem van de Servicedesk ICT.

Wij danken u alvast voor uw inzet voor dit project dat, ter herinnering, bedoeld is om onze medeburgers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Met vriendelijke groeten,

Hans D’Hondt