nuod No Comments

Telefonie: diep ongenoegen bij het personeel

.

We hebben uw vragen, opmerkingen en meningen doorgegeven in een brief van zeven pagina’s aan de overheid…

Zoals u weet, hebben wij u na de lancering van een nieuw systeem voor het beheer van de telefonie in verschillende administraties en om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de volgende vergadering met de overheid over dit onderwerp, om uw mening gevraagd.

We hebben de afgelopen jaren een ongekend aantal reacties en commentaren ontvangen van medewerkers.

We hebben deze verschillende reacties samengevat in een brief aan de overheid. Hier is een zeer korte samenvatting van de onderwerpen die in onze brief aan bod komen:

 • strategische keuzes op dit gebied: waarom bijvoorbeeld het contactcentrum niet versterken?
 • de aanwijzing van de betrokken ambtenaren
 • het negatieve effect op de gezondheid van de betrokken ambtenaren
 • hoe zit het met de flexibiliteit voor de betrokken ambtenaren…
 • mogelijke beloningen
 • Hoe zit het met de werkbelasting – evaluatiedoelstellingen?
 • opleidingscursussen
 • interne communicatie en betrokkenheid van het personeel bij deze hervorming
 • externe communicatie, wat zeer noodzakelijk is, omdat de burgers niet begrijpen waarom ze met een agent praten die hen vaak geen antwoord kan geven.
 • telefoonnummers van de diensten en de ambtenaren
 • de moeilijkheid om bekwame collega’s te vinden
 • de verspreiding van inkomende gesprekken
 • de LUCS-toepassing
 • statistische analyse, controle en eventuele sancties
 • de verhoogde stress tengevolge van de RONA-status
 • het InfoFin+ bestand
 • informaticaproblemen
 • de bijzondere situatie van de Duitstalige Gemeenschap
 • het toekomstige lot van de ambtenaren van het contactcenter…

Heeft u nog andere opmerkingen die niet in onze brief staan, aarzel dan niet om ons die per e-mail te sturen op nuod.financien@telenet.be.
NUOD – Financiën wil benadrukken dat zij altijd voorstander zal zijn van een efficiënte FOD Financiën, een kwalitatief hoogstaande openbare dienst. Deze efficiënte FOD Financiën vereist uiteraard goede communicatie en contacten met de bevolking, inclusief telefonische contacten.

Deze bereidheid wordt gedeeld door veel ambtenaren, die dit in hun opmerkingen hebben onderstreept. Helaas wijzen zij ons erop dat het onder de huidige omstandigheden bijna onmogelijk wordt om goed werk te verrichten en hun taken naar behoren te vervullen.

Er is een diepe ongerustheid ontstaan met dit zoveelste project dat van de top komt zonder inspraak van de medewerkers die de toegevoegde waarde ervan niet inzien maar wel de stress en de alom aanwezige supervisie als zeer negatief ervaren.

Hier is de inhoud van de brief van de NUOD:

Heeft u nog andere opmerkingen die niet in onze brief staan, aarzel dan niet om ons die per e-mail te sturen naar nuod.financien@telenet.be.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de antwoorden die wij tijdens de vergadering hebben ontvangen.