nuod No Comments

Ter herinnering: de eindejaarstoelage 2022 wordt op vrijdag 9 december 2022 uitbetaald. Dit jaar zal de toelage in twee afzonderlijke termijnen worden betaald.

Deze toelage is voor statutairen, stagiairs, contractuelen en mandaathouders.

Een personeelslid krijgt een eindejaarstoelage als hij een bezoldiging kreeg tijdens de referentieperiode van 1 januari tot 30 september van het zelfde jaar.

Als je dus alleen gewerkt hebt in oktober, november of december krijg je geen eindejaarstoelage.

Als je in die referentieperiode (van 1 januari tot 30 september) geen volledige bezoldiging kreeg, bijvoorbeeld omdat je deeltijds werkte of omdat je pas in mei bent beginnen werken, dan wordt je eindejaarstoelage evenredig verminderd. Als je bijvoorbeeld in mei bent beginnen werken, dan krijg je 5/9 van de eindejaarstoelage.

Let op: als gevolg van de migratie van MyP&O naar PersoPoint eind juni wordt de eindejaarstoelage dit jaar in twee afzonderlijke termijnen uitbetaald voor de medewerkers van de FOD Financiën:

    • een eerste betaling voor de periode van 1 januari tot 30 juni (MyP&O);
    • de tweede betaling heeft betrekking op de periode van 1 juli tot en met 30 september (PersoPoint).

Beide betalingen vinden plaats op 9 december