nuod No Comments

Er is nog zoveel meer dat je kunt doen!

Energiebesparingsplan

U kent het, u ervaart het en u hebt er vaak last van: in het kader van het energiebesparingsplan heeft de FOD Financiën talrijke maatregelen genomen om energie en daarmee dus geld te besparen.

Terwijl sommige maatregelen gerechtvaardigd lijken, zijn andere dat veel minder… Velen van u vragen zich dan ook af of de genomen beslissingen wel doeltreffend zijn.

In deze context van drastische besparingen is het moeilijk te begrijpen waarom er soms nog steeds geld wordt weggegooid. Twee recente voorbeelden:

71.000 onnodige verzendingen

71.000 aanslagbiljetten van 20 of 21 oktober 2022 werden in tweevoud per post verzonden.

Een fout kan natuurlijk altijd gemaakt worden, maar in de huidige context gaat dit niet goed…

Een veel te late mededeling

In het kader van de incompetitiestellingen in de klassen A2, A3, A4 en A5 konden de betrokken personeelsleden het document downloaden (via myminfin) en zo de verzending van een aangetekende brief door de FOD Financiën vermijden (kosten van 7,53 euro per verzending).

Dit is uiteraard een zeer goed initiatief, waar de NUOD al jaren op aandringt. Zo kan de FOD Financiën geld besparen en kan de medewerker de beperkingen van een aangetekende brief vermijden.

Wij begrijpen helaas niet waarom onze dienst de medewerkers pas één dag voor de uiterste datum voor het downloaden op de hoogte brengt van deze mogelijkheid.

Door enkele dagen van tevoren te communiceren (met een eventuele herinnering op de laatste dag) had men kunnen voorkomen dat er talrijke aangetekende brieven zouden verzonden zijn én had men dus nog meer kunnen besparen.