nuod No Comments

Vanaf 1 januari 2023 wordt het ziekte zonder attest verhoogd van 2 tot 3 dagen.

Het Koninklijk besluit van 18 september 2022 dat het koninklijk besluit van 19 november 1998 (verlofbesluit voor federale personeelsleden) rond het ziektebriefje wijzigt, is op 19 oktober 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het maximum aantal keer dat men afwezig kan zijn voor één dag wegens ziekte zonder attest wordt vanaf 1 januari 2023 dus verhoogd van twee naar drie keer op jaarbasis.