nuod No Comments

Aanzienlijke stijging van de premies in 2023.

Deze stijging zal ook aanzienlijk zijn voor de aanvullende verzekeringen (Ambucare flexibel en Dental Flex).

Hospitalisatieverzekering

Sinds enkele jaren biedt de FOD Financiën zijn werknemers en hun gezinsleden de mogelijkheid om in te tekenen op een groepsverzekering voor hospitalisatie en geneeskundige verzorging bij AG Insurance. Het afsluiten van deze groepsverzekering is uiteraard facultatief.

Let op: de premies voor hospitalisatieverzekering zullen in 2023 sterk stijgen.

De verhoging bedraagt respectievelijk 9,20 % voor de basispremie en 13,09 % voor de uitgebreide formule in 2023.

De nieuwe bedragen zijn als volgt:

 

2023

Categorie

Basisformule
(2 of meer bedden)

Uitgebreide formule

(1 bed)

Actieve hoofdverzekerden zonder onderscheid in leeftijd

56,21 €

210,08 €

Kinderen met of zonder kinderbijslag (tot en met 24 jaar)

19,67 €

 73,52 €

Niet-actieve hoofdverzekerden tot en met 66 jaar (partners en gepensioneerden tot en met 66 jaar, kinderen en kleinkinderen vanaf 25 jaar)

56,21 €

210,08 €

Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden van 67 tot en met 71 jaar (partners en gepensioneerden vanaf 67 jaar tot en met 71 jaar)

224,83 €

735,28 €

Niet-actieve hoofdverzekerden vanaf 72 jaar

337,24 €

997,86 €

 

Ter herinnering: sinds 2021 en na een herhaaldelijk verzoek van de NUOD is de tussenkomst van de FOD Financiën in de basishospitalisatieverzekeringspremie verhoogd van 75% naar 100%.

Zoals voorheen zal deze tussenkomst zowel voor de basisformule als voor de uitgebreide formule gelden (dit betekent dat voor een werknemer van de FOD Financiën het bedrag dat moet worden betaald om van de uitgebreide formule te kunnen genieten, wordt verminderd met het bedrag van de basisformule).

Helaas is er nog steeds geen tussenkomst voorzien voor medeverzekerden en gepensioneerd personeel.

Meer info over de hospitalisatieverzekering.

Aanvullende verzekeringen

De premies voor de aanvullende zorgplannen stijgen met respectievelijk 17,96 % (Ambucare) en 26,64 % (Dental Flex).

Meer info en premies: