nuod No Comments

Een negatief antwoord op ons verzoek om uitstel…

Ter herinnering: aangezien één test vertraging had opgelopen, had de NUOD verzocht om opnieuw een redelijke termijn tussen de twee tests in te stellen, teneinde de kans op slagen van de kandidaten zo groot mogelijk te maken. Meer details: HIER

Hier is het antwoord van P&O:

Ter ondersteuning van uw verzoek verwijst u naar het uitstel van de toets BFG21115 Fiscalist KMO/GO – BTW, die nu dichter bij de hier bedoelde toets ligt, om aan te geven dat hierdoor “zeer weinig revisietijd tussen deze twee toetsen zal overblijven”. Hoewel wij kunnen aanvaarden dat dit inderdaad minder het geval zal zijn dan in de eerste versie van het voorgestelde tijdschema, kunnen wij dit geen voldoende reden vinden om de tweede test uit te stellen.

Als wij, zoals u zegt, er inderdaad op letten dat de ontwikkeling van de medewerkers doeltreffend is en dat zij zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de proeven die hun worden voorgesteld, zijn wij meer dan twee maanden verder na de aankondiging van het begin van de selectieproeven voor de toetreding en na de mededeling van diezelfde selectiedata. Vanaf dat moment hadden de kandidaten de informatie dat zij op de genoemde datum klaar moesten zijn.

Aangezien we ons in de laatste dagen van deze technische proeven bevinden, moest het merendeel van de andere kandidaten ermee instemmen zich sneller voor te bereiden op andere selecties. Bovendien, ook al hebben wij ervoor gezorgd dat de proeven van dezelfde administraties, waarvoor zeker dezelfde kandidaten aanwezig zouden zijn, zoveel mogelijk gespreid zijn, dit is niet altijd mogelijk geweest in dezelfde verhoudingen als hier. Het lijkt ons derhalve in strijd met het beginsel van gelijke behandeling om de kandidaten van de subselectie een extra termijn toe te kennen. Deze gelijke behandeling is, zoals u zult beamen, een van de essentiële grondslagen die in het kader van deze selecties in acht worden genomen.

Indien het ons derhalve niet mogelijk is aan uw verzoek te voldoen, kunt u er zeker van zijn dat de ontwikkeling van de loopbaan en de vaardigheden van de personeelsleden onze eerste zorg blijft.

Sommigen zullen zeggen dat als een personeelslid klaar is voor 7 maart, hij of zij klaar is voor 18 maart, of hij of zij nu wel of niet examen aflegt op 21 maart … in theorie.

Maar iedereen weet dat het veranderen van een examenrooster ontwrichtend en stressvol is en de mentale belasting beïnvloedt. Niet te vergeten dat een paar dagen opfrissing tussen twee examens heel nuttig is.

De beginselen van gelijke behandeling kunnen worden aanvaard, maar waar de NUOD naar op zoek was, waren bovenal welwillende oplossingen. Want juist door – op verzoek van bepaalde deelnemers – het examen uit te stellen naar 21 maart die deze deelnemers in actie zouden kunnen zien, worden zij gesteund en aangemoedigd.

Laten we duidelijk zijn, gezien de vele problemen die zich bij deze overgang naar niveau A hebben voorgedaan, zullen vele kandidaten het zeer moeilijk vinden te geloven dat de ontwikkeling van de loopbaan en de vaardigheden van de personeelsleden de eerste zorg van het departement blijft.

De NUOD zou graag zien dat de examens echt opnieuw worden bekeken, met preciezere verwachtingen, een lijst van de leerstof, en voorlichtingsbijeenkomsten, cursussen en vraag- en antwoordsessies. Dat er echte ondersteuning door opleiders en vraagstellers komt.