nuod No Comments

U hebt op het intranet vast en zeker de mededeling ontdekt die de FOD Financiën kenbaar heeft gemaakt naar aanleiding van code geel van de coronabarometer.

Om te beginnen kunnen we de kwaliteit van deze communicatie onderstrepen, in een moeilijk dossier waarin evenveel meningen en gevoelens te vinden zijn als er ambtenaren zijn bij de FOD Financiën.

Het personeel wordt bedankt en de managers wensen u veel plezier met het weerzien met uw collega’s…

De managers beweren – eens te meer – aan uw welzijn te denken, maar het zou nuttig zijn de daad bij het woord te voegen.

Sommige managers wilden bijvoorbeeld de periode van januari tot maart 2022 meerekenen voor de berekening van de jaarlijkse telewerklimiet (60%)… en legden daarom een veel frequentere terugkeer naar kantoor op voor de rest van 2022…

Een dubbel nadelige keuze in een tijd van stijgende brandstofprijzen. Ja, niet iedereen kan met het openbaar vervoer naar kantoor komen, niet iedereen heeft het salaris van een manager.

Gelukkig heeft de rede gezegevierd in deze zaak en zal de 60% worden berekend over de periode april-december 2022.

De NUOD heeft nog andere opmerkingen. Hier zijn er een paar van:

 • Wat de “grote schermen” betreft, is het voor ons ondenkbaar dat het personeel zou moeten kiezen of het die thuis of op kantoor wil hebben. Moet iedereen kiezen voor een plek waar de werkomstandigheden slechter hebben?
  Bovendien had de NUOD gestreden voor de levering van dit scherm op uw domicilie. Deze stap terug is onbegrijpelijk.
  Is de administratie op de hoogte van de grootte van het scherm en de verpakking? Hoe kan de ambtenaar dit indrukwekkende pakket meenemen in de trein waar soms niet eens een zitplaats is?
  Ons wordt verteld dat de administratie papierloos is, dat er gebruik wordt gemaakt van employer branding (sic), in welk geval twee schermen het minimum zou zijn!
  Temeer daar de FOD Financiën er prat op gaat in de toekomst het Dynamic Office in te richten, hetgeen betekent dat een personeelslid op kantoor niet langer een eigen scherm heeft, maar een gedeeld scherm.
 • Ergonomische bureaustoelen zullen door de FOD Financiën worden besteld voor telewerkers in het kader van een overheidsopdracht van BOSA. Levering is gepland… voor de lente van 2023 op zijn vroegst.
  Twee jaar (minstens) om de aankoop van ergonomische stoelen te regelen…
  In de tussentijd zal het personeel zich hebben moeten redden… maar ze zullen u nog steeds vertellen dat uw welzijn hun prioriteit is. Zoals wij u reeds hebben gezegd, gaapt er dikwijls een kloof tussen woorden en daden.
  Wat de ergonomische uitrusting of het tweede scherm betreft, zou het veel eenvoudiger zijn geweest om, zoals de NUOD al maanden vraagt, de vergoeding voor telewerken te verhogen, een verhoging die met name zou kunnen worden gefinancierd door besparingen op het gebied van de gebouwen.
 • In de nota is sprake van een checklist voor het gesprek met de werknemer bij zijn terugkeer op kantoor: wij hopen dat deze checklist eenvoudig zal zijn en niet te veel energie zal kosten.
 • Wat betreft de evaluatie direct na teamoverleg, in het kader van de teamafspraken, hopen wij dat de anonimiteit gewaarborgd zal zijn.