nuod No Comments

In het kader van de crisis in Oekraïne heeft de FOD Financiën een oproep gedaan om de Fedasil-teams te versterken.

Sommige personeelsleden hebben contact met ons opgenomen in het kader van de postuleringsprocedure. Ze zijn verrast door het verschil in procedure.

Via SELOR: stuur een e-mail + CV + begeleidende brief met een telefoonnummer om zo snel mogelijk gecontacteerd te worden.

Via FOD Financiën: CV + begeleidende brief naar de lijnmanager, die het naar BUPA HR stuurt als hij ermee instemt, die het valideert en vervolgens naar P&O stuurt, die het naar FOD Binnenlandse Zaken stuurt voor screening.

Het is duidelijk dat de organisatie van de dienst en het belang van de dienst voorrang moeten krijgen en dat het in dit verband normaal is dat de lijnmanager zich kan uitspreken over de vraag of het al dan niet mogelijk is om het gedurende de betrokken periode zonder zijn personeelslid te stellen.

De NUOD trekt dit punt niet in twijfel.

Wij hebben P&O er echter op gewezen dat bepaalde gegevens in verband met het privé-leven die in de sollicitatiebrief of het CV kunnen staan en die het personeel niet met zijn hiërarchische overste of de business-parter (BUPA) wenst te delen, moeten worden gerespecteerd.