nuod No Comments

Herinnering aan de op het intranet gepubliceerde procedure:

DEELNEMEN AAN EEN ONLINE CURSUS TIJDENS TELEWERK

Als u in telewerk bent en deelneemt aan een online cursus in klassikaal verband (dus niet van toepassing op een e-learning), moet u vanaf nu de code ‘TC’ gebruiken in My P&O en niet langer de code ‘CR’. Door de code ‘TC’ in te dienen vraagt u uw afwezigheid op de dienst aan voor het volgen van een online cursus, én behoudt u het recht op de telewerkvergoeding voor deze dag/periode.

Voor deze nieuwe code gaat u via deze weg: MyP&O – Aanvragen prestaties buiten de arbeidsplaats + e-ticket – TC – Deelname aan een cursus tijdens telewerk.

GEVEN VAN EEN ONLINE CURSUS TIJDENS TELEWERK

Als u tijdens een periode van telewerk een online cursus in klassikaal verband geeft, moet u vanaf nu de code “DI16” gebruiken en niet langer de code “DI03”. Door de code ‘DI16’ in te dienen vraagt u uw afwezigheid op de dienst aan voor het geven van een online cursus, én behoudt u het recht op de telewerkvergoeding voor deze dag/periode.

Voor deze nieuwe code gaat u via deze weg: MyP&O – Aanvragen prestaties buiten de arbeidsplaats + e-ticket – DI – Dienstopdracht binnen de FOD Financiën – subcode DI16 Lesgeversopdracht tijdens telewerk.