nuod No Comments

Velen van u hebben gereageerd op de nieuwe taakomschrijvingen bij de AA Fiscaliteit.

Wij vroegen de directeur van P&O hiernaar, en dit is het antwoord dat wij ontvingen:

Bij de AAFISC is er inderdaad rationeel voor gekozen een maximum aantal ambtenaren een beschrijving van hun controlefunctie te geven.

Er is echter een mededeling gezonden aan alle A4’s en aan de managers van de belastingcentra om uit te leggen dat rubriek 12 moet worden aangepast voor alle personeelsleden die dat wensen, waarbij wordt aangegeven dat de “controles ter plaatse” niet op hen van toepassing zijn.

De taakomschrijvingen worden uitgehold, opnieuw in sneltreinvaart, en zonder enige transparantie.