nuod No Comments

Prioriteit voor de Politie, maar niet voor de Douane!?!

Zoals u weet, had de NUOD de overheid gevraagd of het personeel van de FOD Financiën in de frontlinie (en in het bijzonder de douanebeambten) prioriteit krijgt op vlak van de vaccinaties (terwijl iedereen vrij zou blijven om zich al dan niet te laten vaccineren).

De FOD Financiën heeft hier inderdaad werk van gemaakt en de vraag naar Openbaar ambt gestuurd.

Met welk resultaat? Er wordt momenteel geen prioriteit gegeven aan ambtenaren van de FOD Financiën, zelfs niet aan douaneambtenaren in de frontlinie!

De Politie daarentegen heeft prioriteit gekregen voor haar eerstelijnsambtenaren. Waarom niet de FOD Financiën, waarom niet de Douane? Sommige douanebeambten worden echter dagelijks geconfronteerd met veel risicovolle contacten, soms naast politiebeambten die… prioritair gevaccineerd zullen worden.

Eens te meer lijkt de FOD Financiën weinig gewicht in de schaal te leggen als er op hoger niveau een beslissing wordt genomen… Toch is ons departement van het grootste belang…

De Douane heeft ons verzekerd dat zij deze zaak zal blijven verdedigen. Met een reële bereidheid?