nuod No Comments

Met de extreme centralisatie van de maaltijdproductie…

.

De overheid presenteerde ons haar toekomstplannen voor Fedorest.

Kortom, hun doelstelling is dat alle maaltijden in een groot productiecentrum worden vervaardigd en vervolgens aan de restaurants worden geleverd om alleen ter plaatse te worden opgewarmd.

Laten we duidelijk zijn, we maar één echt voordeel namelijk het plaatsen van automaten in de kleinere vestigingen zodat de betrokken ambtenaren eindelijk ook een maaltijd kunnen nuttigen.

Aan de andere kant zijn we bevreesd voor de industrialisering van de productie van maaltijden en de daaruit voortvloeiende vermindering van de kwaliteit van deze maaltijden.

Om de termen te gebruiken die we tijdens de bijeenkomst hebben gebruikt, willen we niet dat Tricatel wordt geserveerd (zie de film L’aile ou la cuisse).

De overheid rechtvaardigde deze maatregel door te zeggen dat de investeringen die in alle keukens moesten worden gedaan, te groot waren.

Ze vertelden ons dat het weinig invloed zou hebben op het huidige personeelsbestand van Fedorest, met uitzondering van de “chef-koks”.

NUOD herinnerde ook aan zijn verzoek om de toekenning van maaltijdcheques voor het personeel.