nuod No Comments

NUOD heeft dit dossier opnieuw op de onderhandelingstafel gelegd…

De douanebeambten weten dat deze zaak al veel te lang aansleept.

Het laatste excuus was het gebrek aan een volwaardige regering.

Nu er eindelijk een volwaardige federale regering is gevormd, is dat excuus dus niet meer geldig.

NUOD heeft daarom zijn pelgrimstaak weer genomen en niet alleen de administratie, maar ook de politieke verantwoordelijken (waaronder de minister van Pensioenen) opnieuw geïnterpelleerd, zodat er eindelijk een oplossing kan worden gevonden voor alle betrokken ambtenaren.

De overheid verzekerde ons dat ze het dossier weer op gang brachten.