nuod No Comments

De nieuwe maatregelen hadden al veel eerder moeten komen…

.

In de eerste golf werden verschillende maatregelen genomen met betrekking tot de federale ambtenaren.

De meeste van deze maatregelen zijn nu echter ingetrokken.

Een paar voorbeelden zijn de volgende:

  • Het is niet langer mogelijk dienstvrijstelling te geven aan een personeelslid wiens taken niet door middel van telewerken kunnen worden uitgevoerd.
  • Corona ouderschapsverlof kan sinds 30 september 2020 niet meer worden opgenomen. Nu zijn sommige scholen gesloten, kinderen zijn in quarantaine geplaatst…
  • Het ministerieel besluit van 23 maart 2020 inzake de noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus is ingetrokken. Dit brengt bepaalde problemen met zich mee. Zo zijn de toelatingen voor dienstverplaatsingen voor douanebeambten gebaseerd op dit ingetrokken besluit. Deze vergunningen zijn momenteel echter zeer nuttig met het oog op de avondklok.

Helaas hebben we geen nieuws over nieuwe maatregelen. Maar we durven te hopen dat de nieuwe minister van Ambtenarenzaken deze leemte snel zal opvullen.