nuod No Comments

Nieuwe richtlijnen…

.

Op 28 oktober hebben we opnieuw de bij de douane geldende coronavirus-regels met de overheid besproken.

Strikte bubbels

NUOD heeft in deze kwestie meermaals geïntervenieerd.

Tijdens de bijeenkomst hebben we aangetoond dat de bubbels op veel plaatsen niet werden gerespecteerd, zowel in Wallonië als in Vlaanderen.

Het feit dat de professionele bubbel van een werknemer voortdurend wordt aangepast en dat we uiteindelijk twintig bubbels krijgen, is onder de huidige omstandigheden onaanvaardbaar.

De instructie luidt nu: TOT NADER ORDER MOETEN DE PLOEGEN STEEDS DEZELFDE SAMENSTELLING HEBBEN EN WORDEN ER GEEN WIJZIGINGEN TOEGESTAAN, DIT OM DE VERSPREIDING VAN HET VIRUS TEGEN TE GAAN.

Dit houdt in dat zodra één agent in een team positief is, de hele BUBBEL moet worden opgeheven.

Als u merkt dat deze regel niet wordt gerespecteerd, nodigen wij u uit contact op te nemen met uw afgevaardigde of ons in te lichten (telefonisch of per e-mail), zodat wij kunnen ingrijpen.

Uw gezondheid is DE prioriteit

De douane schrijft: De gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers komen natuurlijk op de eerste plaats. Bijgevolg zijn controles enkel toegelaten indien de veiligheid van onze collega’s en derden gegarandeerd kan worden.

Velen van u hebben ons gemeld dat dit niet altijd is wat u in het veld ervaart en dat u integendeel het gevoel heeft dat u de vuurlinie wordt ingestuurd.

Daarom nodigen wij voortaan elke douanebeambte uit om, indien tijdens een controle de veiligheid en gezondheid niet kan worden gegarandeerd, de controle niet uit te voeren en gebruik te maken van zijn terugtrekkingsrecht (waarbij hij dit uiteraard rechtstreeks aan de hiërarchie meldt).

Te bereiken doelstellingen

Helaas blijft de douane een percentage van de vooropgestelde doelstellingen in haar minimum objectieven opnemen.

Wij willen benadrukken dat dit een maximaal te behalen doel is en geen minimumdoel.

Gezien de huidige situatie van de diensten, met veel personeelsleden die ziek of afwezig zijn, is het niet meer mogelijk om alle taken uit te voeren, en daarom heeft NUOD gevraagd om de missies te catalogiseren volgens prioriteit. Dit om te bepalen welke missies essentieel zijn.

Hiervoor zal een vertrouwelijke instructie worden opgesteld.

Ter herinnering, de boodschap van het Directiecomité over de doelstellingen geldt ook voor de Douane. Een paar uittreksels:

Indien sommige van onze gebruikelijke indicatoren niet groen zijn dit jaar, is dat volkomen begrijpelijk.

We willen daarom een sterk signaal zenden naar onze medewerkers en leidinggevenden: wees niet ongerust als sommige van de vroegere indicatoren van uw departement dit jaar niet volledig kunnen worden behaald!

Vragen over de nieuwe maatregelen?

Zoals aangegeven in de documenten:

Bij vragen kunnen de personeelsleden zich in eerste instantie richten tot hun teamchef.

Er kan steeds ook een PO ticket aangemaakt worden voor specifieke vragen inzake de coronamaatregelen bij de AADA.

Je P&O-collega’s zullen hun uiterste best doen om hen snel te antwoorden, ondanks de duidelijke overbelasting van het werk in verband met COVID.

Een specifieke Corona FAQ D&A is voorzien.

Als u vragen heeft, nodigen wij u uit om deze FAQ’s te raadplegen (als ze operationeel zijn), het uw verantwoordelijke te vragen, een vraag te sturen naar P&O.

Aarzel niet ons te contacteren wanneer nodig of het te signaleren aan uw afgevaardigde.