nuod No Comments

Eindelijk heeft het Directiecomité kleur bekend…

.

De AA Fiscaliteit heeft haar personeel maandenlang voorgehouden begrip te hebben als de vooropgestelde doelstellingen niet behaald worden en heeft dit ook officieel zo gecommuniceerd.

Alhoewel de andere managers ons hadden verzekerd dat ze niet op heksenjacht wilden gaan, maar dit hebben ze niet naar hun personeel gecommuniceerd

En, zoals te verwachten was, gezien de dictatuur van de statistieken die de afgelopen jaren heeft geheerst en de ziekelijke angst voor getallen in het rood, begonnen sommige managers druk uit te oefenen op hun personeel.
Daarom heeft NUOD de overheid hierover opnieuw geïnterpelleerd en hen verzocht om een schriftelijke boodschap aan het personeel te zenden.

Op 27 oktober heeft het Directiecomité de volgende boodschap gepubliceerd op intranet:

De verwezenlijking van de doelstellingen van onze organisatie is afhankelijk van de economische situatie en de globale context waarin we ons bevinden, net als bij vele andere bedrijven in België. Voor sommige van onze beroepen zien we een grote impact van de coronacrisis op onze klantenrelaties in de breedste zin van het woord. Dit zal onvermijdelijk leiden tot een vertraging van bepaalde activiteiten.

Concreet betekent dit een voortzetting van activiteiten die zonder probleem via telewerk uitgevoerd kunnen worden. Anderzijds zijn de werkplannen van begin 2020 centraal aangepast voor de operationele activiteiten die contact met burgers vereisen of door hun eisen worden gedreven. Bepaalde activiteiten en taken, die door de coronacrisis onmogelijk zijn geworden, werden vervangen door anderen en/of uitgesteld tot betere tijden. Indien sommige van onze gebruikelijke indicatoren niet groen zijn dit jaar, is dat volkomen begrijpelijk. Dat is de reden dat we onze activiteiten aangepast hebben en onze voorkeur gegeven hebben aan alternatieve taken die zoveel mogelijk door middel van telewerk uitgevoerd kunnen worden.

We willen daarom een sterk signaal zenden naar onze medewerkers en leidinggevenden: wees niet ongerust als sommige van de vroegere indicatoren van uw departement dit jaar niet volledig kunnen worden behaald! We rekenen op uw flexibiliteit en aanpassingsvermogen dat u allen al heeft getoond, om de andere centraal gestelde doelstellingen te bereiken.

Ten slotte wordt een zo goed mogelijke gedragslijn verduidelijkt. Laten we hopen dat de boodschap wordt begrepen door enkele recalcitrante leidinggevenden.

Opgelet: het geldt voor alle personeelsleden, voor alle algemene administraties en stafdiensten.