nuod No Comments

Neem de veiligheidsvoorschriften betreffende afstand, hygiëne, quarantaine en eventuele andere opgelegde maatregelen in acht.

.

Sinds het begin van deze crisis hebben we regelmatig de uitdrukking “Zorg voor jezelf en je geliefden” gehoord.

In een tijd waarin de verspreiding van dit virus helaas weer de kop opsteekt, kunnen we u alleen maar aanmoedigen om ook voor uw collega’s te zorgen.

We horen nog te vaak in de pers dat leerlingen naar school gaan terwijl ze positief getest zijn, dat mensen in dezelfde situatie naar hun werk gaan, dat de quarantaine niet wordt gerespecteerd…

Hoewel velen van ons telewerken, is dit niet op alle afdelingen de regel.

Zonder enig oordeel, nodigen wij u uit om alle nodige maatregelen te nemen om te voorkomen dat u de oorzaak wordt voor de verspreiding van het virus en de gezondheid van uw collega’s en hun families in gevaar brengt.