nuod No Comments

De overheid vertelde ons dat de laatste betalingen nu zijn gedaan.

.

Ter herinnering, hier is het bericht van P&O over dit onderwerp:

Betaling van overuren van de douanebeambten die collega’s van de grenspolitie hebben bijgestaan tijdens de COVID-19-crisis: na controle blijkt dat het overgrote deel van de betalingen inderdaad met het salaris van augustus 2020 is gebeurd. Er zijn slechts enkele gevallen waarvoor bepaalde informatie ontbreekt en die nog steeds wachten op betaling. Dit moet worden geregeld met de uitbetaling van de lonen in oktober.

De uitbetaling van het oktobersalaris vindt plaats op donderdag 29 oktober. De weddefiches kan u raadplegen op MyMinfin.

Bent u bezorgd? Maar heeft u de verschuldigde bedragen wel degelijk ontvangen?

We nodigen al onze betrokken leden uit om hun situatie te controleren. Normaal gesproken moet u een specifiek formulier ontvangen.

Als u niet betaald bent, informeer dan uw functionele chef en P&O. Als het probleem niet wordt opgelost, kom dan met zoveel mogelijk informatie bij ons terug (op info@nuod-financien.be). Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing.