nuod No Comments

De resultaten van ons enquête zijn catastrofaal!

Hieronder vindt u de resultaten van onze enquête De grote barometer van Financiën.

Deze resultaten zijn zeer slecht. Enkele voorbeelden:

  • onophoudelijke vermindering van het personeelsbestand, buitensporige toename van de werklast, van de stress…
  • sterke afname van de kwaliteit van de dienstverlening voor de burger en de strijd tegen de fiscale fraude;
  • 41 % van de personeelsleden hebben er reeds aan gedacht om de FOD Financiën te verlaten gedurende de laatste 5 jaren;
  • 58 % zouden niet meer opnieuw postuleren onder de huidige omstandigheden en 62 % zouden dit niet aan een naaste adviseren!

Jullie beoordeling spaart geen enkel domein: opleiding, informatica, jobs@fin, strategie, werkmethode’s, selectie van de dossiers… Niets wordt ontzien, alles wordt bekritiseerd!

We zijn wel degelijk heel ver verwijderd van de verschillende “wishful thinking” welzijnsenquête’s van het departement…

Het is absoluut noodzakelijk geworden dat de verantwoordelijken van de FOD Financiën afdalen van hun voetstuk, het personeel tegemoetkomen en luisteren naar hun vertegenwoordigers! Zij moeten zich rekenschap geven van uw dagdagelijkse problemen!

Het zal een enorm werk zijn om het tij te keren… (maar het moet omdat de toestand niet langer aanvaardbaar is)!

Het volledige dossier om te downloaden .

De resultaten per algemene administratie / stafdienst

Hieronder vindt u de resultaten per algemene administratie / stafdienst: