nuod No Comments

Wij hebben de politieke partijen geïnterpelleerd…

Zoals aangekondigd, wenst de NUOD met het oog op de naderende verkiezingen, haar leden te informeren als ook alle federale en gewestelijke ambtenaren en hun families inzake de ingenomen standpunten door de verschillende politieke partijen inzake diverse problemen.

Daarom hebben wij die politieke partijen geïnterpelleerd teneinde inzicht in hun houding te verkrijgen inzake verschillende onderwerpen die gerelateerd zijn aan het openbaar ambt, aan de FOD Financiën en aan de fiscaliteit.

Hierbij de aangehaalde thema’s in ons schrijven:

 • het statuut van de ambtenaren
 • de aantrekkelijkheid van het federaal openbaar ambt
 • het personeelsbestand
 • interim werk binnen het openbaar ambt
 • het pensioen
 • de indexering van de salarissen
 • de loopbaan
 • de centralisatie en de lokale diensten
 • de opleiding
 • de stress
 • de Douane
 • de informatica
 • de statistieken
 • de sociale verkiezingen
 • en de fiscaliteit.

Hierbij de verzonden briefwisseling.

De antwoorden zullen eveneens terug te vinden zijn op onze internet site en hernomen worden in een speciaal dossier van het magazine Flash.