nuod No Comments

De Ministerraad van 3 mei 2024 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed voor een omstandigheidsverlof van 2 werkdagen bij zwangerschapsverlies. Daarvoor wordt het koninklijk besluit van 19 november 1998 rond de verloven en afwezigheden aangepast.

Het omstandigheidsverlof

  • wordt toegekend vanaf het begin tot en met 180 kalenderdagen zwangerschap (na 180 dagen is er al een regeling)
  • volgt direct op het zwangerschapsverlies
  • is voor zwangere personeelsleden die geconfronteerd worden met zwangerschapsverlies
  • is voor de personeelsleden wiens partner (de persoon waarmee je als koppel samenleeft) wordt geconfronteerd met zwangerschapsverlies
  • is van toepassing op statutairen, stagiairs, mandaathouders en contractuelen.

Opmerking:

Als je zwanger bent (vrouwelijk personeelslid), moet je de zwangerschap gemeld hebben om naderhand het zwangerschapsverlies aan te geven. Een attest voor het zwangerschapsverlies wordt niet gevraagd, wel een attest van zwangerschap.

Als je als personeelslid het omstandigheidsverlof vraagt omdat je vrouw/partner zwangerschapsverlies had, moet het niet op voorhand geweten zijn. Er is ook geen attest nodig van zwangerschap van de partner.

Verdere stappen vóór inwerkingtreding: vakbondsonderhandelingen; advies van de Raad van State; handtekening van de koning; publicatie Belgisch Staatsblad.