nuod No Comments

Vanaf juni 2024.

Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, stijgen de wedden in de publieke sector 2 maanden later met 2%.

In april 2024 werd deze spilindex reeds overschreden.

Vanaf 1 juni 2024 bedraagt de nieuwe stijgingscoëfficiënt 2,0807 met als gevolg dat onze bruto maandwedde stijgt, alsook alle geïndexeerde toelagen met 2%.

Sociale uitkeringen en pensioenen zijn in mei 2024 met 2% geïndexeerd.