nuod No Comments

Een ontwerp van Koninklijk Besluit is goedgekeurd door de ministerraad.

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat ertoe strekt ook te voorzien in een arbeidspercentage van drie vijfde (60%) van de volledige prestaties voor personeelsleden van de overheid.

Statutaire en stagelopende personeelsleden kunnen momenteel deeltijds werken in toepassing van het koninklijk besluit van 19 november 1998. Dit gaat over het stelsel van de verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid waarbij geen weddesupplement wordt voorzien voor de afwezigheidsperiodes. Het personeelslid kan werken volgens de arbeidsregeling waarbij het de helft, twee derde, drie vierde, vier vijfde en negen tiende van de voltijdse prestaties gaat verrichten.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft ook als doel te voorzien in een arbeidspercentage van drie vijfde van de volledige prestaties in het stelsel van de verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid. Zo kan het personeelslid bijvoorbeeld kiezen voor een werkrooster met drie vaste werkdagen.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen en zal daarna voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.

Verdere stappen vóór inwerkingtreding: vakbondsonderhandelingen; advies van de Raad van State; handtekening van de koning; publicatie Belgisch Staatsblad.