nuod No Comments

Ben je het er niet mee eens? Laat het de minister en de verantwoordelijken van de FOD Financiën weten…

Velen van jullie zullen te maken krijgen met de afschaffing van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding op 1 januari 2024.

Gezien het huidige gebrek aan een oplossing, de ontoereikende voorstellen van de FOD Financiën en het totale gebrek aan communicatie van het departement met het betrokken personeel, worden er in heel België verschillende protestacties georganiseerd.

In deze context – en velen onder jullie hebben ons hierom gevraagd – vinden we het belangrijk dat iedereen protest aantekent bij de minister van Financiën en de verantwoordelijken van de FOD Financiën.

Ondervind je negatieve gevolgen van de afschaffing van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding?
Bent u het niet eens met het huidige gebrek aan een oplossing? Wil je een oplossing die de belangen van het getroffen personeel respecteert?
Laat het ons dan weten en stuur een e-mail naar de minister!
Laat uw stem horen, niet of wel gesyndiceerd (bij NUOD of bij een andere vakbond)!
Uw medewerking vraagt slechts een kleine 5 minuten tijd!
Opgelet: om problemen of steriele debatten te vermijden, vragen we u om enkel uw privé-e-mailadressen te gebruiken om de minister en de verantwoordelijken van de FOD Financiën te interpelleren.
U vindt hieronder alle gegevens om uw e-mails te kunnen verzenden: de e-mailadressen van potentiële bestemmelingen en een type-mail.
Aan u om er mee naar believen te spelen!

Bestemmelingen

We raden aan de e-mail naar de volgende personen te sturen: de minister van Financiën, met een kopie naar alle relevante verantwoordelijken van de FOD Financiën.

Zie hieronder alle e-mailadressen:

De minister van Financiën: info@vincent.minfin.be

De verantwoordelijken van de FOD Financiën (de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën a.i., de Directeur van de Stafdienst P&O a.i., de Administrateur-Generaal van de Douane en Accijnzen, de Administrateur-Generaal van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, de Administrateur-Generaal van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie) : hilde.aerts@minfin.fed.be, benoit.vaneygen@minfin.fed.be, kristian.vanderwaeren@minfin.fed.be, wouter.deryck@minfin.fed.be, jeanfrancois.vandermeulen@minfin.fed.be

De inhoud van de mail

U vindt hieronder een voorbeeldmail om te versturen naar de verschillende bestemmelingen.

U kan natuurlijk ook deze type-mail aanpassen aan uw wensen, aan uw aanvoelen, aan hoe u het ervaardt. En u kan paragrafen toevoegen, en schrappen… of zelfs uw eigen mail schrijven.

Wij dienen u er echter op te wijzen dat het belangrijk is steeds een zeker respect in uw schrijven te behouden. Wij vragen respect, laten we dan ook daarnaar handelen.

Als u de voorgestelde inhoud wil gebruiken, volstaat het u deze te kopiëren en te plakken in uw mail.

Ziehier de type-mail : TYPE-MAIL

Dit model is ook verkrijgbaar in het Frans en Duits.