nuod No Comments

Meer dan ooit maakt eenheid macht.

En we hebben een sterke, autonome en apolitieke vakbond nodig om jullie te verdedigen.

Daarom hebben we na rijp beraad besloten om onze kantoren te verhuizen.

Dit is ons nieuwe adres:

NUOD – Sector Financiën
Romboutsstraat 1 bus 1/2
1932 Zaventem

.

Op dit adres zullen we niet alleen onze collega’s van onze Franstalige vleugel, de UNSP – Secteur Finances, en het hoofdkantoor van onze vakbond, de UNSP-NUOD, ontmoeten, maar vooral ook onze collega’s van de autonome politievakbonden (NSPV) en militaire vakbonden (ACMP).

Deze groepering zal ons in staat stellen om onze samenwerking te versterken, nieuwe synergieën te ontwikkelen en het vakbondswerk dat ons dierbaar is verder te ontwikkelen: een vakbondswerk dat apolitiek, autonoom, modern en professioneel is en waar al onze aandacht uitgaat naar het verdedigen van jouw belangen.