nuod No Comments

De NUOD eist dat de werkgever 100% bijdraagt aan de premie van de hospitalisatieverzekering voor de uitgebreide formule.

Ethias verstuurt momenteel facturen voor de collectieve hospitalisatieverzekering.

En het bedrag van deze facturen stijgt sterk.

We hadden het hierover reeds in november in de Flash en op onze website.

Uiteraard betreuren we deze premieverhoging. Onze werkgever zou een grotere rol kunnen (en moeten) spelen in de tegemoetkoming van deze premie.

Ter herinnering: sinds 2021 en na een herhaaldelijk verzoek van de NUOD is de tussenkomst van de FOD Financiën in de basishospitalisatieverzekeringspremie verhoogd van 75% naar 100%.

Zoals voorheen zal deze tussenkomst zowel voor de basisformule als voor de uitgebreide formule gelden (dit betekent dat voor een werknemer van de FOD Financiën het bedrag dat moet worden betaald om van de uitgebreide formule te kunnen genieten, wordt verminderd met het bedrag van de basisformule).

Op te merken valt dat de FOD Financiën met de verlaging van de premies voor de basisformule bespaart… in tegenstelling tot het personeel dat voor het uitgebreide formule heeft gekozen.

En toch, zoals uit alle enquêtes blijkt, zijn extralegale voordelen heel belangrijk om personeel aan te werven en te behouden. Op 29 oktober meldde een artikel in de krant Le Soir bijvoorbeeld dat:

  • 65% van de werkgevers biedt hun werknemers een hospitalisatieverzekering aan;
  • tandartsverzekering (65%) en Ambucare verzekering (49%) behoren tot de top 10 van extralegale voordelen die werknemers wensen naast hun bestaande voordelen.

Het wordt tijd dat de federale regering aan boord komt.

Daarom pleit de NUOD ervoor dat de werkgever 100% bijdraagt aan de premie van de hospitalisatieverzekering voor de uitgebreide formule.

Er zou ook een bijdrage moeten zijn voor meeverzekerde en gepensioneerde personeelsleden.